Sattva

Dans la philosophie du Sāmkhya (Sanskrit sattva / ''pureté'', ''vérité'', ''luminosité'', ''légèreté'', ''transparence''....)

  In Samkhya philosophy (Sanskrit sattva / "purity", literally "existence, reality", ''luminosity '',

'' transparence''...)

 

Marilyn Gabriel

456, St-Joseph E.

Montréal, Qc H2J 1J7

438-935-5401

sattvashiatsu@gmail.com